Home Up Tafsiir Muxaadaro Siiro Kutub Contents Contact us

Sh.Sacuud & Shuraym

Ka Baro Diinta Islaamka

ISFAACADEMY.NET

Live online Islamic courses

Home
Up

The Noble Quran, quraan, Tajweet.The complete Qur'an Reciter Sh. Abd-ur Rahman As-Sudais & Sh. Su'ood As-Shuraim.

001a. Al-Faatixa 1-7 Listen 040a. Ghaafir Listen
002a. Al-Baqara1to73 Listen 041a. Fussilat Listen
002b. Al-Baqara74to141 Listen 042a. Ash-Shuuraa Listen
002c. Al-Baqara142to203 Listen 043a. Az-Zukhruf Listen
002d. Al-Baqara 204to240 Listen 044a. Ad-Dukhaan Listen
002e. Al-Baqara241to286 Listen 045a. Al-Jathiyah Listen
003a. Al-Aal'imran1to51 Listen 046a. Al-Axqaaf Listen
003b. Al-Aal'imran52to92 Listen 047a. Muhammed Listen
003c. Al-Aal'imran93to132 Listen 048a. Al-Fatxi Listen
003d. Al-Aal'imran133to200 Listen 049a. Al-Xujuraat Listen
004a. An-Nisaa1to23 Listen 050a. Qaaf Listen
004b. An-Nisaa24to57 Listen 051a. Ad-Dhaariyaat Listen
004c. An-Nisaa58to87 Listen 052a. Adh-Dhuur Listen
004d. An-Nisaa88to113 Listen 053a. An-Najm Listen
004e. An-Nisaa114to147 Listen 054a. Al-Qamar Listen
004f. An-Nisaa148toEnd Listen 055a. Ar-Raxmaan Listen
005a. Al-Maaida1to26 Listen 056a. Al-Waaqicah Listen
005b. Al-Maaida27to45 Listen 057a. Al-Xadiid Listen
005c. Al-Maaida46to81 Listen 058a. Al-Mujaadalah Listen
005d. Al-Maaida82to108 Listen 059a. Al-Xashr Listen
005e. Al-Maaida109toEnd Listen 060a. Al-Mumtahinah Listen
006a. Al-An'am1to36 Listen 061a. As-Saff Listen
006b. Al-An'am37to73 Listen 062a. Al-Jumu'ah Listen
006c. Al-An'am74to110 Listen 063a. Al-Munafiqoon Listen
006d. Al-An'am111to140 Listen 064a. Al-Tagaabun Listen
006e. Al-An'am141toEnd Listen 065a. Adh-Dhalaaq Listen
007a. Al-Acraaf1to46 Listen 066a. At-Taxriim Listen
007b. Al-Acraaf47to87 Listen 067a. Al-Mulk Listen
007c. Al-Acraaf88to141 Listen 068a. Al-Qalam Listen
007d. Al-Acraaf142to170 Listen 069a. Al-Xaaqqah Listen
007e. Al-Acraaf171toEnd Listen 070a. Al-Macaarij Listen
008a. Al-Anfaal1to40 Listen 071a. Nuux Listen
008b. Al-Anfaal41toEnd Listen 072a. Al-Jinn Listen
009a. At-Tawbah1to33 Listen 073a. AlMuzzammil Listen
009b. At-Tawbah34to59 Listen 074a. Al-Muddathir Listen
009c. At-Tawbah60to92 Listen 075a. Al-Qiyaamah Listen
009d. At-Tawbah93to121 Listen 076a. Al-Insaan Listen
009e. At-Tawbah122toEnd Listen 077a. Al-Mursalaat Listen
010a. Yunus1 to 25 Listen 078a. An-Naba' Listen
010b. Yunus 26 to 70 Listen 079a. An-Nazicaat Listen
010c. Yunus71 to End Listen 080a. Cabasa Listen
011a. Huud1 to 24 Listen 081a. At-Takwiir Listen
011b. Huud 25 to End Listen 082a. Al-Infidhaar Listen
012a. Yusuf 1 to End Listen 083a. Al-Mudhaffifiin Listen
013a. Ar-Ra'ad 1 to End Listen 084a. Al-Inshiqaaq Listen
014a.  Ibraahim 1 to End Listen 085a. Al-Buruuj Listen
015a. Al-Xijr 1 to End Listen 086a. Adh-Dhaariq Listen
016a. An-Naxl 1 to End Listen 087a. Al-Aclalaa Listen
017a. Al-Israa 1 to End Listen 088a. Al-Ghaashiya Listen
018a. Kahf 1 to 55 Listen 089a. Al-Fajr Listen
018b. Al-Kahf 56 to End Listen 090a. Al-Balad Listen
019a. Maryam 1 to End Listen 091a. Ash-Shams Listen
020a. Dhaahaa 1 to End Listen 092a. Al-Layl Listen
021a. Al-Anbiyaa 1 to En Listen 093a. Ad-Duxaa Listen
022a. Al-Xajj1to40 Listen 094a. Ash-Sharx Listen
022b.  Al-Xajj 41toEnd Listen 095a. At-Tiin Listen
023a. Al-Mu'minuun 1 to End Listen 096a. Al-Calaq Listen
024a. An-Nuur 1 to end Listen 097a. Al-Qadr Listen
025a. Al-Furqaan 1 to End Listen 098a. Al-Bayyinah Listen
026a. Ash-Shucaraa1to159 Listen 099a. Al-Zalzalah Listen
026b. Ash-Shucaraa160-end Listen 100a. Al-Caadiyaat Listen
027a. An-Naml 1 to end Listen 101a. Al-Qaaricah Listen
028a. Al-Qasas 1 to end Listen 102a. At-Takaathur Listen
029a. Al-Cankabuut1to end Listen 103a. Al-Casr Listen
030a. Ar-Ruum 1 to end Listen 104a. Al-Humazah Listen
031a. Al-Luqmaan1 to end Listen 105a. Al-Fiil Listen
032a. As-Sajdah 1 to end Listen 106a. Al-Quresh Listen
033a. Al-Axzaab 1 to end Listen 107a. Al-Maacuun Listen
034a. Saba 1 to end Listen 108a. Al-Kaafiruun Listen
035a. Faadir 1 to end Listen 109a. Al-Kawthar Listen
036a. Yaasiin 1 to end Listen 110a. An-Nasr Listen
037a. As-Saaffaat 1-end Listen 111a. Al-Masad Listen
038a. Saad 1 to end Listen 112a. Al-Ikhlaas Listen
039a. Az-Zumar 1 to end Listen 113a. Al-Falaq Listen
      114a. An-Naas Listen

 

Home
Up

Qur'aan Self-Study

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Duruus

Daarulcilmi.com

 

[Home] [Up] [Tafsiir] [Muxaadaro] [Siiro] [Kutub] [Contents] [Contact us]
Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu.
                                              
Copyright© 2007 - 2020 Alimuse.com.                                                                
20/06/2020 07:47:11