Home Tafsiir Muxaadaro Qur'aan Siiro Kutub Contents Contact us

Tafsiir

Ka Baro Diinta Islaamka

ISFAACADEMY.NET

Live online Islamic courses

Home
Sh. Cusman C.Xuseen
Tafsiir English

Tafsiirka Qur'aanka Sheekh Dirir oo dhamaystiran halkan ka baro:

Sh. Muxamad Sh. Cumar Dirir 114

01.Al-Fatixah1-7

07.Al-Acraaf169-198

24. An-Nuur1-14

54.Al-Qamar1-55

02.Al-Baqarah1-26

07.Al-Acraaf199-206

24. An-Nuur15-31

55.Ar-Raxmaan1-78

02.Al-Baqara26-43

08.Al-Anfaal1-12

24. An-Nuur31-43

56.Al-Waaqicah1-96

02.Al-Baqarah44-61

08.Al-Anfaal12-40

24. An-Nuur43-64

57.Al-Xadiid1-29

02.Al-Baqarah61-74

08.Al-Anfaal41-52

25. Al-Furqaan1-20

58.Al-Mujaadalah1-22

08.Al-Anfaal52-75

02.Al-Baqarah74-89

09.At-Tobah1-9

25. Al-Furqaan21-43

59.Al-Xashr 1-24

02.Al-Baqarah90-105

09.At-Tobah10-30

25. Al-Furqaan44-73

60.Al-Mumtaxinah1-13

02.Al-Baqarah106-118

09.At-Tobah31-41

25. Al-Furqaan73-77

61.As-Saff 1-14

02.Al-Baqarah118-141

09.At-Tobah41-59

26Ash-Shucaraa1-28

62.Al-Jumucah 1-11

02.Al-Baraqah143-154

09.At-Tobah59-70

26.Ash-Shucaraa28-96

63.Al-Munaafiquun1-11

02.Al-Baqarah155-176

09.At-Tobah70-92

26Ash-Shucaraa96-161

64.At-Taghaabun 1-18

02.Al-Baqarah177-187

09.At-Tobah93-107

26Ash-Shucaraa161-223

65.Adh-Dhalaaq 1-12

02.Al-Baqarah188-197

09.At-Tobah107-119

26Ash-Shucaraa224-227

66.At-Taxriim 1-12

02.Al-Baqarah198-212

09.At-Tobah120-129

27. An-Namal1-19

67.Al-Mulk 1-30

02.Al-Baqarah213-220

10.Yuunus1-23

27. An-Namal19-44

68.Al-Qalam 1-52

02.Al-Baqarah221-229

10.Yuunus23-38

27. An-Namal45-66

69.Al-Xaaqqah 1-52

02.Al-Baqarah229-234

10.Yuunus39-64

27. An-Namal66-93

70.Al-Macaarij 1-44

02.Al-Baqarah235-244

10.Yuunus65-82

28. Al-Qasas1-18

71.Nuux 1-28

02.Al-Baqarah245-252

10.Yuunus82-109

28. Al-Qasas18-35

72.Al-Jinn 1-28

02.Al-Baqarah253-259

11. Huud1-17

28. Al-Qasas36-57

73.Al-Muzzammil 1-20

02.Al-Baqarah259-271

11. Huud17-40

28. Al-Qasas58-88

74.Al-Muddathir 1-56

02.Al-Baqarah272-286

11. Huud41-54

29. Al-Cankabuut1-15

75.Al-Qiyaamah1-40

03.Al-Cimraan1-14

11. Huud54-80

29. Al-Cankabuut16-45

76.Al-Insaan 1-31

03.Al-Cimraan15-28

11. Huud81-99

29. Al-Cankabuut46-69

77.Al-Mursalaat 1-50

03.Al-Cimraan28-51

11. Huud100-123

30. Ar-Ruum1-21

78.An-Nama 1-40

03.Al-Cimraan52-72

12. Yuusuf1-19

30. Ar-Ruum22-39

79.An-Naazicaat 1-46

03.Al-Cimraan73-92

12. Yuusuf19-33

30. Ar-Ruum39-60

80.Cabasa 1-42

03.Al-Cimraan93-110

12. Yuusuf34-45

31. Luqmaan1-34

81.At-Takwiir 1-29

03.Al-Cimraan110-132

12. Yuusuf46-65

32. As-Sajdah1-30

82.Al-Indhifaar 1-19

03.Al-Cimraan133-150

12. Yuusuf66-83

33. Al-Axzaab1-9

83.Al-Mudhaffifiin 1-36

03.Al-Cimraan150-170

12. Yuusuf84-102

33. Al-Axzaab10-25

84.Al-Inshiqaaq 1-25

03.Al-Cimraan171-184

12. Yuusuf103-111

33. Al-Axzaab26-36

85.Al-Buruuj 1-22

03.Al-Cimraan184-200

13. Ar-Racad1-18

33. Al-Axzaab36-49

86.Adh-Dhaariq1-17

04.An-Nisaa1-8

13. Ar-Racad91-33

33. Al-Axzaab50-52

87.Al-Aclaa 1-19

04.An-Nisaa9-12

13. Ar-Racad34-43

33. Al-Axzaab52-69

88.Al-Ghaashiyah1-26

04.An-Nisaa13-23

14. Ibraahim1-8

33. Al-Axzaab70-73

89.Al-Fajr 1-30

04.An-Nisaa23-31

14. Ibraahim9-22

34.Saba 1-33

90.Al-Balad 1-20

04.An-Nisaa32-36

14. Ibraahim23-52

34.Saba34-54

91.Ash-Shams 1-15

04.An-Nisaa36-57

15. Al-Xijr1-25

35.Faadhir1-27

92.Al-Layl 1-21

04.An-Nisaa58-70

15. Al-Xijr26-99

35.Faadhir28-45

93.Ad-Duxaa 1-11

04.An-Nisaa70-84

16. An-Naxl1-14

36.Yaasiin1-42

94.Ash-Sharx 1-8

04.An-Nisaa85-93

16. An-Naxl15-44

36.Yaasiin42-83

95.At-Tiin 1-8

04.An-Nisaa93-113

16. An-Naxl45-66

37.As-Saafaat1-62

96.Al-Calaq 1-19

04.An-Nisaa114-124

16. An-Naxl66-80

37.As-Saafaat63-110

97.Al-Qadr 1-5

04.An-Nisaa125-134

16. An-Naxl80-97

37As-Saafaat111-118

98.Al-Bayyinah 1-8

04.An-Nisaa135-147

16. An-Naxl97-128

38. Saad1-31

99.Az-Zalzalah 1-8

04.An-Nisaa148-162

17-Al-Israa1-21

38. Saad32-88

100.Al-Caadiyaat 1-11

04.An-Nisaa163-176

17-Al-Israa21-44

39. As-Zumar1-15

101.Al-Qaaricah 1-11

05.Al-Maa'ida1-4

17-Al-Israa45-68

39. As-Zumar16-37

102.At-Takaathur 1-8

05.Al-Maa'ida5-13

17-Al-Israa69-93

39. As-Zumar38-54

103.Al-Casr 1-3

05.Al-Maa'ida14-24

17-Al-Israa94-111

39. As-Zumar55-75

104.Al-Humazah 1-9

05.Al-Maa'ida25-40

18.Al-Kahf1-31

40.Ghaafir1-37

105.Al-Fiil 1-5

05.Al-Maa'ida41-48

18.Al-Kahf31-52

40.Ghaafir37-67

106.Quraysh 1-4

05.Al-Maa'ida48-64

18.Al-Kahf52-74

40.Ghaafir68-85

107.Al-Maacuun 1-7

05.Al-Maa'ida65-79

18.Al-Kahf75-94

41.Fussilat1-32

108.Al-Kawthar 1-3

05.Al-Maa'ida80-96

18.Al-Kahf94-110

41.Fussilat33-54

109.Al-Kaafiruun 1-7

05.Al-Maa'ida97-108

19. Maryam1-15

42.Ash-Shuura1-15

110.An-Nasr 1-3

05.Al-Maa'ida109-120

19. Maryam16-37

42.Ash-Shuura16-35

111.Al-Mazad 1-5

06.Al-Ancaam1-31

19. Maryam38-76

42.Ash-Shuura36-53

112.Al-Ikhlaas 1-4

06.Al-Ancaam32-54

19. Maryam77-98

43.Az-Zukhruf1-35

113.Al-Falaq 1-5

06.Al-Ancaam55-70

20. Dhaahaa1-25

43.Az-Zukhruf36-71

114.An-Naas 1-6

06.Al-Ancaam71-92

20. Dhaahaa26-70

43.Az-Zukhruf72-89

Duco, Aamiin

06.Al-Ancaam93-107

20. Dhaahaa71-97

44.Ad-Dukhaan1-59

 

06.Al-Ancaam108-126

20. Dhaahaa97-135

45.Al-Jaathiyah1-37

 

06.Al-Ancaam127-139

21. Al-Anbiyaa1-28

46.Al-Axqaaf1-23

 

06.Al-Ancaam139-153

21. Al-Anbiyaa29-50

46.Al-Axqaaf24-35

 

06.Al-Ancaam154-165

21. Al-Anbiyaa51-79

47.Muxammad1-15

 

07.Al-Acraaf1-30

21. Al-Anbiyaa79-112

47.Muxammad16-38

 

07.Al-Acraaf31-42

22. Al-Xajj1-18

48.Al-Fatx1-15

 

07.Al-Acraaf42-64

22. Al-Xajj19-36

48.Al-Fatx16-29

 

07.Al-Acraaf64-79

22. Al-Xajj36-53

49.Al-Xujuraat1-12

49.Al-Xujuraat13-18

07.Al-Acraaf80-104

22. Al-Xajj53-78

50.Qaaf1-45

 

07.Al-Acraaf105-133

23. Al-Mu'minuun1-28

51.Ad-Daariyaat1-60

 

07.Al-Acraaf134-155

23. Al-Mu'minuun29-71

52.Adh-Dhuur1-49

 

07.Al-Acraaf156-169

23. Al-Mu'minuun71-118

53.An-Najm1-62

 

 

 

 

Home
Sh. Cusman C.Xuseen
Tafsiir English

Qur'aan Self-Study

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Duruus

Daarulcilmi.com

 

[Home] [Tafsiir] [Muxaadaro] [Qur'aan] [Siiro] [Kutub] [Contents] [Contact us]
Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu.
                                              
Copyrightę 2007 - 2020 Alimuse.com.                                                                
20/06/2020 07:47:24