Alimuse.com
Home Tafsiir Muxaadaro Qur'aan Siiro Kutub Contents Contact us

Tafsiir

Home
Sh. Cusman C.Xuseen
Tafsiir English

Tafsiirka Qur'aanka Sheekh Dirir oo dhamaystiran halkan ka baro:

Sh. Muxamad Sh. Cumar Dirir 114

01.Al-Fatixah1-7

07.Al-Acraaf169-198

24. An-Nuur1-14

54.Al-Qamar1-55

02.Al-Baqarah1-26

07.Al-Acraaf199-206

24. An-Nuur15-31

55.Ar-Raxmaan1-78

02.Al-Baqara26-43

08.Al-Anfaal1-12

24. An-Nuur31-43

56.Al-Waaqicah1-96

02.Al-Baqarah44-61

08.Al-Anfaal12-40

24. An-Nuur43-64

57.Al-Xadiid1-29

02.Al-Baqarah61-74

08.Al-Anfaal41-52

25. Al-Furqaan1-20

58.Al-Mujaadalah1-22

08.Al-Anfaal52-75

02.Al-Baqarah74-89

09.At-Tobah1-9

25. Al-Furqaan21-43

59.Al-Xashr 1-24

02.Al-Baqarah90-105

09.At-Tobah10-30

25. Al-Furqaan44-73

60.Al-Mumtaxinah1-13

02.Al-Baqarah106-118

09.At-Tobah31-41

25. Al-Furqaan73-77

61.As-Saff 1-14

02.Al-Baqarah118-141

09.At-Tobah41-59

26Ash-Shucaraa1-28

62.Al-Jumucah 1-11

02.Al-Baraqah143-154

09.At-Tobah59-70

26.Ash-Shucaraa28-96

63.Al-Munaafiquun1-11

02.Al-Baqarah155-176

09.At-Tobah70-92

26Ash-Shucaraa96-161

64.At-Taghaabun 1-18

02.Al-Baqarah177-187

09.At-Tobah93-107

26Ash-Shucaraa161-223

65.Adh-Dhalaaq 1-12

02.Al-Baqarah188-197

09.At-Tobah107-119

26Ash-Shucaraa224-227

66.At-Taxriim 1-12

02.Al-Baqarah198-212

09.At-Tobah120-129

27. An-Namal1-19

67.Al-Mulk 1-30

02.Al-Baqarah213-220

10.Yuunus1-23

27. An-Namal19-44

68.Al-Qalam 1-52

02.Al-Baqarah221-229

10.Yuunus23-38

27. An-Namal45-66

69.Al-Xaaqqah 1-52

02.Al-Baqarah229-234

10.Yuunus39-64

27. An-Namal66-93

70.Al-Macaarij 1-44

02.Al-Baqarah235-244

10.Yuunus65-82

28. Al-Qasas1-18

71.Nuux 1-28

02.Al-Baqarah245-252

10.Yuunus82-109

28. Al-Qasas18-35

72.Al-Jinn 1-28

02.Al-Baqarah253-259

11. Huud1-17

28. Al-Qasas36-57

73.Al-Muzzammil 1-20

02.Al-Baqarah259-271

11. Huud17-40

28. Al-Qasas58-88

74.Al-Muddathir 1-56

02.Al-Baqarah272-286

11. Huud41-54

29. Al-Cankabuut1-15

75.Al-Qiyaamah1-40

03.Al-Cimraan1-14

11. Huud54-80

29. Al-Cankabuut16-45

76.Al-Insaan 1-31

03.Al-Cimraan15-28

11. Huud81-99

29. Al-Cankabuut46-69

77.Al-Mursalaat 1-50

03.Al-Cimraan28-51

11. Huud100-123

30. Ar-Ruum1-21

78.An-Nama 1-40

03.Al-Cimraan52-72

12. Yuusuf1-19

30. Ar-Ruum22-39

79.An-Naazicaat 1-46

03.Al-Cimraan73-92

12. Yuusuf19-33

30. Ar-Ruum39-60

80.Cabasa 1-42

03.Al-Cimraan93-110

12. Yuusuf34-45

31. Luqmaan1-34

81.At-Takwiir 1-29

03.Al-Cimraan110-132

12. Yuusuf46-65

32. As-Sajdah1-30

82.Al-Indhifaar 1-19

03.Al-Cimraan133-150

12. Yuusuf66-83

33. Al-Axzaab1-9

83.Al-Mudhaffifiin 1-36

03.Al-Cimraan150-170

12. Yuusuf84-102

33. Al-Axzaab10-25

84.Al-Inshiqaaq 1-25

03.Al-Cimraan171-184

12. Yuusuf103-111

33. Al-Axzaab26-36

85.Al-Buruuj 1-22

03.Al-Cimraan184-200

13. Ar-Racad1-18

33. Al-Axzaab36-49

86.Adh-Dhaariq1-17

04.An-Nisaa1-8

13. Ar-Racad91-33

33. Al-Axzaab50-52

87.Al-Aclaa 1-19

04.An-Nisaa9-12

13. Ar-Racad34-43

33. Al-Axzaab52-69

88.Al-Ghaashiyah1-26

04.An-Nisaa13-23

14. Ibraahim1-8

33. Al-Axzaab70-73

89.Al-Fajr 1-30

04.An-Nisaa23-31

14. Ibraahim9-22

34.Saba 1-33

90.Al-Balad 1-20

04.An-Nisaa32-36

14. Ibraahim23-52

34.Saba34-54

91.Ash-Shams 1-15

04.An-Nisaa36-57

15. Al-Xijr1-25

35.Faadhir1-27

92.Al-Layl 1-21

04.An-Nisaa58-70

15. Al-Xijr26-99

35.Faadhir28-45

93.Ad-Duxaa 1-11

04.An-Nisaa70-84

16. An-Naxl1-14

36.Yaasiin1-42

94.Ash-Sharx 1-8

04.An-Nisaa85-93

16. An-Naxl15-44

36.Yaasiin42-83

95.At-Tiin 1-8

04.An-Nisaa93-113

16. An-Naxl45-66

37.As-Saafaat1-62

96.Al-Calaq 1-19

04.An-Nisaa114-124

16. An-Naxl66-80

37.As-Saafaat63-110

97.Al-Qadr 1-5

04.An-Nisaa125-134

16. An-Naxl80-97

37As-Saafaat111-118

98.Al-Bayyinah 1-8

04.An-Nisaa135-147

16. An-Naxl97-128

38. Saad1-31

99.Az-Zalzalah 1-8

04.An-Nisaa148-162

17-Al-Israa1-21

38. Saad32-88

100.Al-Caadiyaat 1-11

04.An-Nisaa163-176

17-Al-Israa21-44

39. As-Zumar1-15

101.Al-Qaaricah 1-11

05.Al-Maa'ida1-4

17-Al-Israa45-68

39. As-Zumar16-37

102.At-Takaathur 1-8

05.Al-Maa'ida5-13

17-Al-Israa69-93

39. As-Zumar38-54

103.Al-Casr 1-3

05.Al-Maa'ida14-24

17-Al-Israa94-111

39. As-Zumar55-75

104.Al-Humazah 1-9

05.Al-Maa'ida25-40

18.Al-Kahf1-31

40.Ghaafir1-37

105.Al-Fiil 1-5

05.Al-Maa'ida41-48

18.Al-Kahf31-52

40.Ghaafir37-67

106.Quraysh 1-4

05.Al-Maa'ida48-64

18.Al-Kahf52-74

40.Ghaafir68-85

107.Al-Maacuun 1-7

05.Al-Maa'ida65-79

18.Al-Kahf75-94

41.Fussilat1-32

108.Al-Kawthar 1-3

05.Al-Maa'ida80-96

18.Al-Kahf94-110

41.Fussilat33-54

109.Al-Kaafiruun 1-7

05.Al-Maa'ida97-108

19. Maryam1-15

42.Ash-Shuura1-15

110.An-Nasr 1-3

05.Al-Maa'ida109-120

19. Maryam16-37

42.Ash-Shuura16-35

111.Al-Mazad 1-5

06.Al-Ancaam1-31

19. Maryam38-76

42.Ash-Shuura36-53

112.Al-Ikhlaas 1-4

06.Al-Ancaam32-54

19. Maryam77-98

43.Az-Zukhruf1-35

113.Al-Falaq 1-5

06.Al-Ancaam55-70

20. Dhaahaa1-25

43.Az-Zukhruf36-71

114.An-Naas 1-6

06.Al-Ancaam71-92

20. Dhaahaa26-70

43.Az-Zukhruf72-89

Duco, Aamiin

06.Al-Ancaam93-107

20. Dhaahaa71-97

44.Ad-Dukhaan1-59

 

06.Al-Ancaam108-126

20. Dhaahaa97-135

45.Al-Jaathiyah1-37

 

06.Al-Ancaam127-139

21. Al-Anbiyaa1-28

46.Al-Axqaaf1-23

 

06.Al-Ancaam139-153

21. Al-Anbiyaa29-50

46.Al-Axqaaf24-35

 

06.Al-Ancaam154-165

21. Al-Anbiyaa51-79

47.Muxammad1-15

 

07.Al-Acraaf1-30

21. Al-Anbiyaa79-112

47.Muxammad16-38

 

07.Al-Acraaf31-42

22. Al-Xajj1-18

48.Al-Fatx1-15

 

07.Al-Acraaf42-64

22. Al-Xajj19-36

48.Al-Fatx16-29

 

07.Al-Acraaf64-79

22. Al-Xajj36-53

49.Al-Xujuraat1-12

49.Al-Xujuraat13-18

07.Al-Acraaf80-104

22. Al-Xajj53-78

50.Qaaf1-45

 

07.Al-Acraaf105-133

23. Al-Mu'minuun1-28

51.Ad-Daariyaat1-60

 

07.Al-Acraaf134-155

23. Al-Mu'minuun29-71

52.Adh-Dhuur1-49

 

07.Al-Acraaf156-169

23. Al-Mu'minuun71-118

53.An-Najm1-62

 

 

 

 

Home
Sh. Cusman C.Xuseen
Tafsiir English

Qur'aan Self-Study

Islamic Media Share, Alimuse.net

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Islamic Media Share

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Abubakor Islamic

Duruus

SomaliQuraan.com

 

[Home] [Tafsiir] [Muxaadaro] [Qur'aan] [Siiro] [Kutub] [Contents] [Contact us]
Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu. Fadlal waxaad nagala soo xidhiidhikartaa info@alimuse.com
                                              
Copyrightę 2014 Alimuse.com/                                                                  
10/02/2015 22:43:10