Ka Baro Diinta Islaamka

ISFAACADEMY.NET

Live online Islamic courses

The Noble Qur'an Reciter: Sh. Mohammad Ayyub

Reciter : Sh. Mohammad Ayyub

Surah No

Surah Name

Listen MP3

1

Al-Fatihah

Listen

2

Al-Baqarah

Listen

3

Al-Imran

Listen

4

An-Nisa'

Listen

5

Al-Ma'idah

Listen

6

Al-An'am

Listen

7

Al-A'raf

Listen

8

Al-Anfal

Listen

9

At-Taubah

Listen

10

Yunus

Listen

11

Hood

Listen

12

Yusuf

Listen

13

Ar-Ra'd

Listen

14

Ibrahim

Listen

15

Al-Hijr

Listen

16

An-Nahl

Listen

17

Al-Isra

Listen

18

Al-Kahf

Listen

19

Maryam

Listen

20

Ta­Ha

Listen

21

Al-Anbiya'

Listen

22

Al-Hajj

Listen

23

Al-Mu'minun

Listen

24

An-Nur

Listen

25

Al-Furqan

Listen

26

Ash-Shu'ara'

Listen

27

An-Naml

Listen

28

Al-Qasas

Listen

29

Al-'Ankabut

Listen

30

Ar­Room

Listen

31

Luqman

Listen

32

As­Sajdah

Listen

33

Al­Ahzab

Listen

34

Saba'

Listen

35

Fatir

Listen

36

Ya­Sin

Listen

37

As-Saffat

Listen

38

Sad

Listen

39

Az-Zumar

Listen

40

Ghafir

Listen

41

Fussilat

Listen

42

Ash-Shura

Listen

43

Az-Zukhruf

Listen

44

Ad-Dukhan

Listen

45

Al-Jathiya

Listen

46

Al-Ahqaf

Listen

47

Muhammad

Listen

48

Al-Fath

Listen

49

Al-Hujurat

Listen

50

Qaf

Listen

51

Az-Zariyat

Listen

52

At-Tur

Listen

53

An-Najm

Listen

54

Al-Qamar

Listen

55

Ar-Rahman

Listen

56

Al-Waqi'ah

Listen

57

Al-Hadid

Listen

58

Al-Mujadilah

Listen

59

Al-Hashr

Listen

60

Al-Mumtahinah

Listen

61

As-Saff

Listen

62

Al-Jumu'ah

Listen

63

Al-Munafiqun

Listen

64

At-Taghabun

Listen

65

At-Talaq

Listen

66

At-Tahrim

Listen

67

Al-Mulk

Listen

68

Al-Qalam

Listen

69

Al-Haqqah

Listen

70

Al-Ma'arij

Listen

71

Nooh

Listen

72

Al-Jinn

Listen

73

Al-Muzzammil

Listen

74

Al-Muddaththir

Listen

75

Al-Qiyamah

Listen

76

Al-Insan

Listen

77

Al-Mursalat

Listen

78

An-Naba'

Listen

79

An-Nazi'at

Listen

80

'Abasa

Listen

81

At-Takwir

Listen

82

Al-Infitar

Listen

83

Al-Mutaffifin

Listen

84

Al-Inshiqaq

Listen

85

Al-Buruj

Listen

86

At-Tariq

Listen

87

Al-A'la

Listen

88

Al-Ghashiyah

Listen

89

Al-Fajr

Listen

90

Al-Balad

Listen

91

Ash-Shams

Listen

92

Al-Lail

Listen

93

Ad-Duha

Listen

94

Ash-Sharh

Listen

95

At-Tin

Listen

96

Al-'Alaq

Listen

97

Al-Qadr

Listen

98

Al-Baiyinah

Listen

99

Az-Zalzalah

Listen

100

Al-'Adiyat

Listen

101

Al-Qari'ah

Listen

102

At-Takathur

Listen

103

Al-'Asr

Listen

104

Al-Humazah

Listen

105

Al-Fil

Listen

106

Quraish

Listen

107

Al-Ma'un

Listen

108

Al-Kauthar

Listen

109

Al-Kafirun

Listen

110

An-Nasr

Listen

111

Al-Masad

Listen

112

Al-Ikhlas

Listen

113

Al-Falaq

Listen

114

An-Nas

Listen

Qur'aan Self-Study

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Duruus

Daarulcilmi.com

 

Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu.
                                              
Copyright© 2007 - 2020 Alimuse.com.                                                                
20/06/2020 07:47:25