Ka Baro Diinta Islaamka

ISFAACADEMY.NET

Live online Islamic courses

Barashada Suuradaha Qur'aanka Kariimka ah, Aayaddaha & Xurufta SUURADAHA KABILOWDA
T Suurada Aayadaha X.Mucjisada T T Suurada Aayadaha Xarafka T 1 ALUFLAAMMIIM 6
1 Al-Faatixah 7 AL-XAMDULILLAAHI 1 58 Al-Mujaadalah 22     2 YAA AYYUHA 10
2 Al-Baqarah 286 ALUFLAAMMIIM 1 59 Al-Xashr 24 SABAXA LILLAAHI 2 3 AL-XAMDULILLAAHI 5
3 Al-Cimraan 200 ALUFLAAMMIIM 2 60 Al-Mumtaxinah 13 YAA AYUHALADIINA 2 6 4 A.L.M.SAAD 1
4 Al-Nissaa 176 YAA AYYUHANAASU1 1 61 As-Saff 14 SABAXA LILLAAHI 3 5 ALUF LAAMRRA 5
5 Al-Maa'ida 120 YAA AYYUHALADIINA1 2 62 Al-Jumucah 11 YUSABIXU LILLAAHI 1 6 ALUF LAAMMIIMRRA 1
6 Al-Caam 165 AL-XAMDULILLAAHI 2 63 Al-Munaafiquun 11     7 K.H.Y.C.S. 1
7 Al-Acraaf 206 A.L.M.SAAD 1 64 Adh-Dhalaq 18 YUSABIXU LILLAAHI 2 8 DHAAHAA 1
8 Al-Anfaal 75     65   12 YAA AYUHA NABIYU 2 7 9 DHAASIIM  2
9 At-Tawbah 129     66 At-Taxriim 12 YAA AYUHA NABIYU 3 8 10 DHAASIIN  1
10 Yuunus 109 ALUF LAAMRRA 1 67 Al-Mulk 30     11 YAASIIN 1
11 Huud 123 ALUF LAAMRRA 2 68 Al-Qalam 52 NUUN 1 12 SAAD 1
12 Yuusuf 111 ALUF LAAMRRA 3 69 Al-Xaaqqah 52     13 XAAMMIIM 7
13 Al-Racad 43 ALIF LAAMMIIMRRA 1 70 Al-Macaarij 44     14 QAAF 1
14 Al-Ibraahim 52 ALUF LAAMRRA 4 71 Nuux 28     15 SABAXA LILLAAHI 3
15 Al-Xijr 99 ALUF LAAMRRA 5 72 Al-Jinn 28     16 AR-RAXMAAN 1
16 Al-Naxl 128     73 Al-Muzzammil 20 YAA AYUHALMUZAMIL 9 17 SABIX ISMIKA 1
17 Al-Israa 111     74 Al-Muddaththir 56 YAA AYUHALMUDATHIR # 18 WA SAMMAA'I 1
18 Al-Kahf 110 AL-XAMDULILLAAHI 3 75 Al-Qiyaamah 40     19 YUSABIXU LILLAAHI 2
19 Maryam 98 K.H.Y.C.S. 1 76 Al-Insaan 41     20 NUUN 1
20 Dhaahaa 135 DHAAHAA 1 77 Al-Mursalaat 50          
21 Al-Anbiyaa 112     78 An-Naba 40          
22 Al-Xajj 78 YAA AYYUHANAASU2 3 79 An-Naazzicaat 46       Magaca Allaah wuxuu ku soo
23 Al-Mu'minuun 118     80 Cabasa 42       noqnoqdaa quraanka  
24 An-Nuur 64     81 At-Takwiir 29          
25 Al-Furqaan 77     82 Al-Infidhaar 19       ALLAAH 2698 Jeer  
26 Ash-Shucaraa 227 DHAASIIM  1 83 Al-Mudhaffifiin 36       AR-RAXMAAN 57 Jeer
27 An-Naml 93 DHAASIIN  1 84 Al-Inshiqaaq 25       AR-RAXIIM 114 Jeer  
28 Al-Qasas 88 DHAASIIM  2 85 Al-Buruuj 22 WA SAMMAA'I 1      
29 Al-Cankabuut 69 ALUFLAAMMIIM 3 86 Adh-Dhaariq 17 WA SAMMAA'I 2   Suuradaha ku bilaama
30 Ar-Ruum 60 ALUFLAAMMIIM 4 87 Al-Aclaa 19 SABIX ISMIKA 1   Xuruufta kutusin  
31 Luqmaan 34 ALUFLAAMMIIM 5 88 Al-Ghaashiyah 26       Mucjizzada Quraanka
32 As-Sajdah 30 ALUFLAAMMIIM 6 89 Al-Fajr 30       Waa 29.  
33 Al-Axzaab 73 YAA AYYUHANABIYU 1 4 90 Al-Balad 20          
34 Saba 54 ALXAMDULILAAHI 4 91 Ash-Shams 15          
35 Faadhir 45 ALXAMDULILAAHI 5 92 Al-Layl 21          
36 Yaasiin 83 YAASIIN 1 93 Ad-Duxaa 11          
37 As-Saaffaat 182     94 Ash-Sharx 8          
38 Saad 88 SAAD 1 95 At-Tiin 8          
39 Az-Zumar 75     96 Al-Calaq 19          
40 Ghaafir 85 XAAMMIIM 1 97 Al-Qadr 5          
41 Fussilat 54 XAAMMIIM 2 98 Al-Bayyinah 8          
42 Ash-Ashuuraa 53 XAAMMIIM 3 99 Az-Zalzalah 8          
43 Az-Zukhruf 89 XAAMMIIM 4 100 Al-Caadiyaat 11          
44 Ad-Dhukhaan 59 XAAMMIIM 5 101 Al-Qaaricah 11          
45 Al-Jaathiyah 37 XAAMMIIM 6 102 Al-Takaathur 8          
46 Al-Axqaaf 35 XAAMMIIM 7 103 Al-Casr 3          
47 Muxammad 38     104 Al-Humazah 9          
48 Al-Fatxi 29     105 Al-Fiil 5          
49 Al-Xujraat 18 YAA AYUHANAAS 3 5 106 Al-Quraysh 4          
50 Qaaf 45 QAAF 1 107 Al-Maacuun 7          
51 Ad-Daariyaat 60     108 Al-Kawthar 3          
52 Adh-Dhuur 49     109 Al-Kaafiruun 6          
53 An-Jajm 62     110 An-Nasr 3          
54 Al-Qamar 55     111 Al-Masad 5          
55 Ar-Raxmaan 78 AR-RAXMAAN 1 112 Al-Ikhlaas 4          
56 Al-Waaqicah 96     113 Al-Falaq 5          
57 Al-Xadiid 29 SABAXA LILLAAHI 1 114 An-Naas 6          
                         
  114 Suuradood ee Quraanka Kariimka ahi waxaa weeye:

6236 Aayaddood

           
Copyrightę2007-09 www.alimuse.com WAXAA SOO DIYAARIYEY Cali Muuse Back Home        

Qur'aan Self-Study

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Duruus

Daarulcilmi.com

 

Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu.
                                              
Copyrightę 2007 - 2020 Alimuse.com.                                                                
20/06/2020 07:47:18