Alimuse.com

Barashada Suuradaha Qur'aanka Kariimka ah, Aayaddaha & Xurufta SUURADAHA KABILOWDA
TSuuradaAayadahaX.MucjisadaTTSuuradaAayadahaXarafkaT1ALUFLAAMMIIM6
1Al-Faatixah7AL-XAMDULILLAAHI158Al-Mujaadalah22  2YAA AYYUHA10
2Al-Baqarah286ALUFLAAMMIIM159Al-Xashr24SABAXA LILLAAHI23AL-XAMDULILLAAHI5
3Al-Cimraan200ALUFLAAMMIIM260Al-Mumtaxinah13YAA AYUHALADIINA 264A.L.M.SAAD1
4Al-Nissaa176YAA AYYUHANAASU1161As-Saff14SABAXA LILLAAHI35ALUF LAAMRRA5
5Al-Maa'ida120YAA AYYUHALADIINA1262Al-Jumucah11YUSABIXU LILLAAHI16ALUF LAAMMIIMRRA1
6Al-Caam165AL-XAMDULILLAAHI263Al-Munaafiquun11  7K.H.Y.C.S.1
7Al-Acraaf206A.L.M.SAAD164Adh-Dhalaq18YUSABIXU LILLAAHI28DHAAHAA1
8Al-Anfaal75  65 12YAA AYUHA NABIYU 279DHAASIIM 2
9At-Tawbah129  66At-Taxriim12YAA AYUHA NABIYU 3810DHAASIIN 1
10Yuunus109ALUF LAAMRRA167Al-Mulk30  11YAASIIN1
11Huud123ALUF LAAMRRA268Al-Qalam52NUUN112SAAD1
12Yuusuf111ALUF LAAMRRA369Al-Xaaqqah52  13XAAMMIIM7
13Al-Racad43ALIF LAAMMIIMRRA170Al-Macaarij44  14QAAF1
14Al-Ibraahim52ALUF LAAMRRA471Nuux28  15SABAXA LILLAAHI3
15Al-Xijr99ALUF LAAMRRA572Al-Jinn28  16AR-RAXMAAN1
16Al-Naxl128  73Al-Muzzammil20YAA AYUHALMUZAMIL917SABIX ISMIKA1
17Al-Israa111  74Al-Muddaththir56YAA AYUHALMUDATHIR#18WA SAMMAA'I1
18Al-Kahf110AL-XAMDULILLAAHI375Al-Qiyaamah40  19YUSABIXU LILLAAHI2
19Maryam98K.H.Y.C.S.176Al-Insaan41  20NUUN1
20Dhaahaa135DHAAHAA177Al-Mursalaat50     
21Al-Anbiyaa112  78An-Naba40     
22Al-Xajj78YAA AYYUHANAASU2379An-Naazzicaat46   Magaca Allaah wuxuu ku soo
23Al-Mu'minuun118  80Cabasa42   noqnoqdaa quraanka 
24An-Nuur64  81At-Takwiir29     
25Al-Furqaan77  82Al-Infidhaar19   ALLAAH 2698 Jeer 
26Ash-Shucaraa227DHAASIIM 183Al-Mudhaffifiin36   AR-RAXMAAN 57 Jeer
27An-Naml93DHAASIIN 184Al-Inshiqaaq25   AR-RAXIIM 114 Jeer 
28Al-Qasas88DHAASIIM 285Al-Buruuj22WA SAMMAA'I1   
29Al-Cankabuut69ALUFLAAMMIIM386Adh-Dhaariq17WA SAMMAA'I2 Suuradaha ku bilaama
30Ar-Ruum60ALUFLAAMMIIM487Al-Aclaa19SABIX ISMIKA1 Xuruufta kutusin 
31Luqmaan34ALUFLAAMMIIM588Al-Ghaashiyah26   Mucjizzada Quraanka
32As-Sajdah30ALUFLAAMMIIM689Al-Fajr30   Waa 29. 
33Al-Axzaab73YAA AYYUHANABIYU 1490Al-Balad20     
34Saba54ALXAMDULILAAHI491Ash-Shams15     
35Faadhir45ALXAMDULILAAHI592Al-Layl21     
36Yaasiin83YAASIIN193Ad-Duxaa11     
37As-Saaffaat182  94Ash-Sharx8     
38Saad88SAAD195At-Tiin8     
39Az-Zumar75  96Al-Calaq19     
40Ghaafir85XAAMMIIM197Al-Qadr5     
41Fussilat54XAAMMIIM298Al-Bayyinah8     
42Ash-Ashuuraa53XAAMMIIM399Az-Zalzalah8     
43Az-Zukhruf89XAAMMIIM4100Al-Caadiyaat11     
44Ad-Dhukhaan59XAAMMIIM5101Al-Qaaricah11     
45Al-Jaathiyah37XAAMMIIM6102Al-Takaathur8     
46Al-Axqaaf35XAAMMIIM7103Al-Casr3     
47Muxammad38  104Al-Humazah9     
48Al-Fatxi29  105Al-Fiil5     
49Al-Xujraat18YAA AYUHANAAS 35106Al-Quraysh4     
50Qaaf45QAAF1107Al-Maacuun7     
51Ad-Daariyaat60  108Al-Kawthar3     
52Adh-Dhuur49  109Al-Kaafiruun6     
53An-Jajm62  110An-Nasr3     
54Al-Qamar55  111Al-Masad5     
55Ar-Raxmaan78AR-RAXMAAN1112Al-Ikhlaas4     
56Al-Waaqicah96  113Al-Falaq5     
57Al-Xadiid29SABAXA LILLAAHI1114An-Naas6     
             
 114 Suuradood ee Quraanka Kariimka ahi waxaa weeye:

6236 Aayaddood

      
Copyrightę2007-09 www.alimuse.comWAXAA SOO DIYAARIYEY Cali MuuseBack Home    

Qur'aan Self-Study

Islamic Media Share, Alimuse.net

My status

Sh.Muxammad Sh.Cumar Dirir

 Islamic Links

Islamic Media Share

Isfa Online Academy

Sheekhdirir.com

Houseofquran.com

Abubakor Islamic

Duruus

SomaliQuraan.com

 

Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga Diinta Islaamka Bartaan & Baahinta Diinta Islaamka Weeye Hadafkayagu.
                                              
Copyrightę 2014 Alimuse.com/                                                                  
03/12/2014 16:32:10